jako chrześcijanie jesteśmy powołani i posłani, aby radować świat!

"Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.." 1 Tes 5, 16-18

poniedziałek

15:00- 18:00 Rejestracja i czas na zakwaterowanie 

18:00 kolacja 

19:15 OPENING 

20:15 Eucharystia

21:00 Wieczór Integracyjny & Nocny Targ

00:00 Cisza nocna w całym klasztorze (23:00 cisza nocna na polu namiotowym) 

wtorek

8:00 pobudka

8:30 modlitwa poranna 

8:45 śniadanie

9:30 Uwielbienie

9:50 Ludzie z pasją | Paulina Worożbit 

10:30 Ludzie z pasją | Paweł Wszołek

11:20 Kawa z animatorem

12:30 Eucharystia 

13:30 Obiad

15:00 Warsztaty

17:30 Integracja

18:30 Kolacja

20:00 Wieczór Chwały 

00:00 Cisza nocna w całym klasztorze (23:00 cisza nocna na polu namiotowym)

Środa

8:00 pobudka

8:30 modlitwa poranna 

8:45 śniadanie

9:30 Uwielbienie

9:50 Ludzie z pasją | Kasia Szlonzak 

10:30 Ludzie z pasją | ks. Piotr Krupa MSF

11:20 Kawa z animatorem

12:30 Eucharystia 

13:30 Obiad

15:00 Warsztaty

17:30 Integracja

18:30 Kolacja

20:00 Wieczór Chwały 

00:00 Cisza nocna w całym klasztorze (23:00 cisza nocna na polu namiotowym) 

czwartek

8:00 pobudka

8:30 modlitwa poranna 

8:45 śniadanie

9:30 Uwielbienie

9:50 Ludzie z pasją | Alexander Cespedes

10:30 Ludzie z pasją | Panel dyskusyjny: Kasia, Paulina, Alex, Paweł, Kuba

11:20 Kawa z animatorem

12:30 Eucharystia 

13:30 Obiad

15:00 Warsztaty

17:30 Spotkanie z animatorem

18:30 Kolacja

20:00 Neon Party

00:00 Cisza nocna w całym klasztorze (23:00 cisza nocna na polu namiotowym) 

Piątek

8:00 pobudka 

8:30 Modlitwa poranna 

8:45 Śniadanie

9:30 Warsztaty 

11:30 Kawa z animatorem

12:30 Eucharystia 

13:30 Obiad

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia + Podziękowania 

15:45 Modlitwa wstawiennicza 

17:30 Integracja 

18:30 Kolacja 

20:00 Wieczór Chwały 

00:00 Cisza nocna w całym klasztorze (23:00 cisza nocna na polu namiotowym)

sobota

7:30 Pobudka

8:00 Modlitwa poranna 

8:30 Śniadanie 

9:15- 10:45  ZAKOŃCZENIE

100

%

5 dni, radość, Jezus, relacje, zabawa